Õppekäik Läti lasteaedadesse

1.-2. november 2018 käisid Tartumaa lasteaedade juhid Lätis, et külastada lasteaeda Cesu 1. pirmsskolas izglitibas iestade 
 Cesises  ja Siguldas Valdorfa bērnudārzs Siguldas.

Lisaks lasteaedadele saime ajaloolise ülevaate Cesise vanalinnast, külastasime väikest linna Ligatne ja saime üllatava elamuse Ligatnes
rehabilitatsioonikeskuse all olevas endises üleliidulise tähtsusega salajasest tuumavarjendist. 
Siguldas nautisime köisrauteega sõitu üle Gauja jõe ning jalutasime Turaida kindluse aladel.

Reis oli muljeterohke ja silmaringi avardav.

Õppereis Lätti//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Advertisements
Galerii

Narva lasteaedade külastus

This gallery contains 1 photo.

5.-6. aprillil 2018 külastasid Tartumaa lasteaedade juhid Narva kahte lasteaeda-  Päikene  ja Vikeerkaar  ning  Tartu Ülikooli Narva Kolledžit. Õppereis oli väga meeleolukas ja avastusi pakkuv. Meie grupile võimaldati ka külastada Narva Kreenholmi kompleksi, mis oli muljetavaldav. //embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Kohtumine Ilmatsalus

Tartu maakonna lasteaedade juhid said 26. jaanuaril 2018 kokku renoveeritud Ilmatsalu lasteaias Mesimumm. Lasteaia direktor tegi meile väikese ülevaate lasteaia renoveerimisest ja sellest, millised muutused ootavad lasteaeda ees seoses Tartu linna lasteaiaks. Ilmatsalu lasteaia õpetajad tegid meile toreda üllatuse, esinedes ansamblina.

 

Peale uuenenud majaga tutvumist rääkisid Tea Pendla ja Anneli Mõtsmees Lohkva Lasteaiale Kvaliteediühingu poolt omistatud hariduse innovatsiooniauhinnast ja teekonnast, kuidas nad selleni jõudsid.

Anneli Mõtsmees tegi väikse kokkuvõtte EAHJÜ Erasmus Plus projekti hetkeseisust ja näitas projekti kodulehte ning ühtlasi informeeris direktoreid sellest, et varsti avatakse projekti lõpus toimuva rahvusvahelise konverentsi registreerimine.

AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar Pärnus

18.-19.01.2018 toimus Pärnus AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar. Päeva alustas Lohkva Lasteaia direktor Tea Pendla ja Anneli Mõtsmees, tutvustades oma lasteaia kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotluse sisu.

Järgmisena tegi vahekokkuvõtte Jana Treier hetkel kestva Erasmus+ projekti arengutest ning tutvustas projekti kodulehte. Tiina Peterson andis infot ministeeriumi poolt läbiviidava uuringu kohta ja vastas juhte vaevanud küsimustele.

Reeli Simanson ja Margot Fjuk  tegid kokkuvõtte  AHJÜ arendamiseks läbiviidud uuringu tulemustest ja viisid läbi väikse ajurünnaku, kuidas kitsaskohti parendada. Toodi välja tõsiasi, et  on vaja suurendada ühenduse liikmete arvu.

Toimus ka väike ümarlaud seoses juhtide ühenduse tegevuse koordineerimisega erinevates maakondades, sest haldusreform on nii mõneski piirkonnas töökorralduse pahupidi löönud.

Pilt

Töökeskkonna teemaline koolituspäev Aparaaditehases

15.11.2016 toimus Tartus, endise Aparaaditehase ruumides tervise- ja tööohutuse teemaline koolitus  lasteaia juhtidele. Päeva esimeses pooles rääkis Indrek Avi Töökaitseinspektsioonist meil meile tervise- ja tööohutuse olulisematest puudustest, mis haridusasutustes tehtud järelvalve tulemusel on välja joonistunud. Tema esitatud graafikud olid mõtlemapanevad. Lisaks järelevalve tulemustele jagas ta ka kasulikke materjale ja linke. Ta soovitas tutvuda tööstressis kodulehega, kus on infot nii tööandjale kui töötajale. Lehel on ka stressi kaardistamise vahend, mis aitab mõõta töökeskkonna stressi taset. Tööohutuse teemaga seonduvalt soovitas Indrek Avi külastada Napo filmide kodulehte, kus on mitmeid videoid tööohutusest. Oma asutuse töökeskkonna paremaks analüüsiks on sotsiaalministeeriumil valminud veebipõhine analüüsikeskkond Tööbik. Sellesse keskkonda saab siseneda asutuse juht vaid läbi Eesti.ee.

Koolitusest jäi kõlama mõte: “Lasteaias peaks olemaigal töötajal sisseharjunud mõtteviis – kui kusagil on midagi korrast ära, siis tuleb kohe tegutseda ja oht likvideerida mitte jääda ootama, et keegi teine seda teeb.”

Peale koolitust toimus avastusi täis ekskursioon vana tehase ruumides. Tehasesse on koondunud palju loomeinimesi ja maja on saanud uue hingamise. Lisaks on tehase ruumides ka paberi- ja trükimuuseum.

Mõned pildid põnevast keskkonnast.Koolituspäev Aparaadis//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Õppereis Pihkva lasteaedadesse

27.-28. oktoobril toimus Tartu Maakonna lasteaedade juhtide õppereis Pihkvasse. Reis oli korraldatud koostöös Tensi reisid bürooga. Meie reisi saatis väga tore kiid, kes oskas Venemaast ja Pihkvast palju rääkida. Kahe päeva sisse mahtus kahe lasteaia külastus ja sõit Mihhailovskojesse Puškini peremõisasse.

Reis oli väga tore ja samas ka mõtlema panev. Meid võeti vastu tõelise külalislahkusega. Mõlemas lasteaias saatis meid Pihkva haridusameti esindaja, kes lahkelt vastas meie väga paljudele küsimustele. Lasteaia külastused panid mõtlema sellel kust meie lasteaiad on tulnud, mida eelmistest aegadest kaasa oleme võtnud ja millest ilma oleme jäänud.

Esimesena külastasime lasteaed Звёздочка. Lasteaed oli renoveeritud ning jättis füüsilises mõttes väga hea mulje. Meile rõhutati korduvalt, et see lasteaed on teistsugune lasteaed, see ei ole ainult riiklikul rahastusel. Lasteaias oli palju lisategevuste võimalusi, mille eest lapsevanem pidi maksma. Selles lasteaias oli ka üks Montessori pedagoogikat rakendav rühm, mis oli varustatud täielikult Montessori õppevahenditega.  Lasteaia juhtkond oli kõrge kvalifikatsiooniga ja oli tunda ka nende kõrgeid nõudmisi oma personalile.

Teiseks lasteaiaks, mida külastasime osutus kõnepuudega laste lasteaed Журавлйк. Selle lasteaias käisid need lapsed, kellel on määratud kõnepuue arstliku komisjoni poolt. Igas rühmas töötas oma logopeed. Meie jaoks oli ettevalmistatud lasteaia kõige vanema rühma poolt etendus “Sügispidu”, kuhu oli samuti sissepõimitud logopeedilised tegevused.

Meie ööbimispaigaks oli väga kena hotell Dvor Podznoeva, mida võib Pihkva külastajatele julgelt soovitada.

Lisaks lasteaedade külastusele käisime vaatamata viletsale ilmale ka Mihailovskojes, kus meid võttis vastu väga armas kiid. Ta jutustas väga muinasjutuliselt Puškini elust.

 

Pihkva külastus oktoober 2016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

 

AHJÜ Erasmus Plus koostööprojekt “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?”

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus koostas rahvusvahelise Erasmus + koostööprojekti “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?” Projekti eesmärgiks on väljatöötada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkonna kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja luua hindamismudel. Eestist osaleb selles projektis 18. erineva lasteaia juhid. Tartumaalt osalevad projektis juhid  Nõo Lasteaed Krõllist, Kallaste Lasteaed Vikerkaarest ja Lohkva Lasteaiast. Eesti koostööpartenriks on Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partneritena on Lätist, Kreekast, Portugalist ja Horvaatiast.

Projekti perioodiks on 2016-2018.

Pilt

Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverent Tartus

13.-14. mail 2016 toimus Tartus Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents. Konverentsi sihtrühmaks oli Eesti ja Soome alushariduse õpetajad ja juhid, ülikoolide üliõpilased ja õppejõud ning alushariduse asjatundjad. Konverentsil räägiti alushariduse õpetajate ja juhtide professionaalsusest võrdlevalt riigi, ülikooli, kohaliku omavalitsuse ja lasteaia tasandil laste ning lastevanemate huvidest lähtuvalt.

Millised mõtted tekkisid?!  Vastakad. Konverentsil oli palju häid ettekandeid, mis andsid aimu, kuidas kulgeb alusharidus erinevates riikides. Konverentsi jooksul joonistus välja tugev ühine liin nii Soomes kui Eestis – lasteaia juhid ja õpetajad mõtlevad ühte moodi. Erinevus ilmnes riikide poliitilistes ja strateegilistes otsustes ja siin kohal peab kahjuks tõdema, et Soome teeb jällegi targemaid otsuseid kui Eesti. Konverentsikülastajate küsimustest ja kommentaaridest ilmnes selgelt, et Eestis on niipalju mida hinnata  ning mida Soomes veel ei ole või on osaliselt. Me oleme haridusasutuse staatusega, meil on liikumis- ja muusikaõpetajad, meil on õppekava! Minu jaoks oli suur üllatus kuulda, et Soomes on võideldud 90 aastat, et lasteaiad saaksid haridusministeeriumi hallatavateks asutusteks ja nüüd on see lõpuks juhtunud.

Esimesel päeval toimusid ka erinevad töötoad eesti, soome ja vene keeles. Töötoad olid põnevad ja täis häid mõtteid.

Töötubade teemadeks olid:
Kaasaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine lasteaias;
Digipööre alushariduses;
Multikultuurne dimensioon;
Üleminek lasteaias kooli ja koolivalmidus;
Ülikoolide vastutus juhtide koolitamisel, kuidas ülikool toetab juhtide professionaalset arengut.

Kõige rohkem muljet aga avaldas Tartu Lasteaed Helika lasteaiaõpetaja Marju Järvpõld oma ettekandega. Ta esitas toreda narratiivi, mille lõpus koputas väga intelligentselt meie riigis alushariduse eest vastutava ministeeriumi ametniku südametunnistusele, soovides, et osataks hoida seda, mis on meie alushariduse põhiväärtus – inimesed. Ettekanne läks kuulajaskonnale niivõrd südamesse, et aplodeeriti püsti seistes!

Kokkuvõtteks võiks öelda, et korralduslikust poolest oli veel mitmeid arengukohti, kuid sisuliselt oli hea konverents. Selliseid konverentse võiks olla igal aastal.

32 27 4