Koolitusüritus Jõgevamaal 31. Oktoobril, 2013

Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” raames korraldasid Tartumaa lasteaia juhid  koolitusväljasõidu Jõgevamaale.

Jõgevale jõudes külastasime kõige pealt Jõgeva lasteaeda “Karikakar”, mis on juba 28 aastat tegutsenud. Vana lasteaia hoone oli nii amortiseerunud, et omavalitsus otsustas vana maja lammutada ja ehitada uue hoone, mis avati 2013. aasta septembris.

Karikakra lasteaias võttisid meid vastu lastaia direktor Mare Suviste ja õppelajuhataja Marge Põdra, kes rääkisid meile oma rõõmudest ja muredest uue maja projekteerimisel ja ehitamisel.

Järjest rohkem ja rohkem tuleb tõdeda, et uue lasteaia hoone ehitusel või vana maja renoveerimisel, on väga oluline, et lasteaia juhtkond oleks projekteerimisest maja valmimiseni  võrdne partner ja hääleõiguslane. Nõnda tagatakse lastele kõige paremad kasvamise ja arenemise tingimused.

Peale lasteaia külastust saabumise Mokko turismitallu http://www.mokko.ee/blog/?page_id=8, kus pakuti meile väga maitsvat lõunasööki ja seejärel algas koolitus.

Koolituse teemaks oli seekord  “Praktiline ajajuhtimine”, koolitajateks Pille Murrik, Märt Murrik TLÜ Rakvere Kolledžist.

Loodan, et võin siinkohal koolitajatele öelda ühised tänusõnad kõigi meie poolt, sest koolituse sisu pani väga tõsiselt mõtlema, kuhu kaob minu aeg ja millele ma seda kulutan. Mina jõudsin tõdemuseni, et tuleb rohkem jagada vastutust ja ülesandeid oma meeskonnale. Siinkohal loodan väga, et praegusele postitusele lisavad kommentaare oma koolitusel saadud mõtetest ka teised koolitusel osalenud – see annaks veelkord võimaluse reflekteerida koolituse tulemit ja koguda enda pagasisse mõtteid, ideid.

Lisaks koolitusel saadud teadmisele on võimalik leida infot ajajuhtimise teemal ka järgnevalt kodulehelt http://www.ajajuhtimine.ee

Advertisements

Liigume muutuste suunas

On 2013 aasta sügis. Eesti haridusmaastikul on  palju muudatusi. Tegeletakse seaduste ja määruste muudatustega, luuakse uusi süsteeme. See kõik nõuab lasteaiajuhilt pidevat arengut, et ajaga kaasas käia ja oma lasteaeda pidevas arengus hoida.

Käesolev blogi annab ülevaate Tartumaa lasteaia juhtide koolitustest, kogemusvahetus üritustest ja põnevatest kohtumistest erinevate inimestega.