Koolitus Tartu Loodus- ja Keskkonnahariduse keskuses

28. novembril 2013 toimus Tartu Loodus- ja Keskonnahariduse keskuses  lasteaia juhtidele Innove poolt toetatud Asjaajamise- ja dokumendihalduse korralduse koolitus. Koolitajaks oli Katrin Pajunurm.
Koolituse raames saadi teada millised on dokumentide koostamise ja vormistamise tänapäevased nôuded, milline on juriidiline pool asjaajamiskorras ning kuidas toimetada e-kirjade ja digitaalse dokumentatsiooniga.
Juhid leidsid, et kuna dokumentatsiooni vormistamine on üks kvaliteedinäitaja, oli väga oluline koolitus oma teadmiste uuendamiseks.
Lisaks heale koolitusele tutvustas Signe Söömer keskuse hoonet ja keskonnahariduse võimalusi. Juhid olid vaimustuses kogu kompleksist. Lisaks hoonele on kujundatud õpikeskkonnaks Lillemägi.

Advertisements

Külaskäik uues Soinaste lasteaias “Laululind”

Selle õppeaasta esimene lasteaia juhtide kokkusaamine toimus 3. oktoobril Ülenurme valla uues vastvalminud Soinaste lasteaias “Laululind“. Uues lasteaias võttis meid vastu väga sõbralik ja koostöövalmis meeskond, kes lahkesti näitas meile oma maja. Lasteaia direktor Tiina Trees jagas meiega oma lasteaia tegutsemispõhimõtteid ja  jagas ka õpetusi, mida tuleks jälgida, kui on käsil uue maja loomine, sisustamine ja personali värbamine.

Uue maja vaatamise käigus ei unustanud aga me ära ka töiseid tegemisi. Esimest korda sai kokku Tea Pendala poolt juhitud lasteaia juhtide ühenduse aktiiv, kes koostas selleks õppeaataks tegevuskava ja jagas ära ülesanded.

Vestlusringi teemana tõstatati seekord uue määruse valguses lasteaia õpetajate tööajaarvestus. Tehti tööd rühmadena ja tood välja erinevused ja kasulikud kogemused erinevate majade näitel. Vestlusringi tulemusel oli võimalik igal juhil välja noppida just need mõtted, mida on just temale vaja oma lasteaia töökorralduse arendamisel.

Päev oli väga muljete rohke ja silmaringi avardav. Oleme tänulikud Laululinnu rahvale sooja vastuvõtu eest.