Külas Lähte lasteaed Kiisuperel

27.02.2014 külastasime Lähte lasteaeda, mis oli äsja renoveeritud.
Juhid võeti vastu väga toreda programmiga, kus lapsed esinesid erinevate rahvuste esindajatena.
Sellel päeval oli planeeritud kakas teemavaldkonda.

Esimesena oli kutsutud esinema kolme erineva e-keskkonna esindajad, kes pakuvad lasteaedadele digitaalseid keskkond päeviku ja dokumentatsiooni haldamiseks. Kolmest firmast üks keeldus oma keskkonda tutvustamast, kuna ei soovinud seda teha konkurentide juuresolekul. Juhid said hea ülevaate erinevate pakutavate keskkondade olemusest, funktsioonidest ja visuaalsest poolest.
Teise teemana oli kutsutud rääkima õpetaja kutsestandardist ministeeriumi esindaja  Vilja Saluver. Ta rääkis millised põhimõtted on kutsestandardil ja õpetaja kutsestandardi määramisel. Olukord on lasteaedade jaoks segane, kuna seadusandlus ei ole veel lasteaia õpetajatega seoses muutunud tänapäevasemaks.

Advertisements