Kokkuvõtte EAHÜJ suveseminarist

11.-12.juuni 2014 toimus Jõulumäel EAHJÜ suveseminar. Seekordne kokkusaamise peateema oli õpetajate täienduskoolitus sh rahastamine ja koolituste kättesaadavus. Maakonnad rääkisid kogemusi Omavalitsuste Liidu kaudu maakonda õpetajate koolituseks mõeldud rahade kasutamisest. Tiina Peterson tutvustas alushariduse kontseptsiooni rakendamist ning kavandatavaid koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi. Esimese päeva lõpetas väga huvitav ja põhjalik loeng värvidest meie ümber, kus kõik osalejaid said kindlaks määrata enda nn värvitüübi.

Teisel päeval jätkus arutelu õpetajakoolituse teemadel rühmades, kus tehti konkreetseid ettepanekuid edasiseks. Toimus kohtumine Eesti Lasteaednike Liidu juhi Liili Pillega, kellega arutati koostöövõimalusi.

Järgmine EAHJÜ suveseminar toimub 11.-12.juuni 2015.

Advertisements