Õppepäevad Läänemaal 8.-9. Oktoober

8. oktoobril külastasime Palivere  Piibelehe Lasteaeda, mis oli renoveeritud 2010. aastal. Lasteaias on kolm rühma ja lapsi käib lasteaias ligi 50. Lasteaial on suurepärased võimalused  kasutada kunsti- ja meisterdamise tegevusteks erinevaid ruume. Märgata oli, et omavalitsus väärtustab lasteaia tegevust, toetavad palgafondi ja hoitakse töökohti.

Pealelõunal külastasime Haapsalu Pääsupesa lasteaeda. Lasteaed on üks Haapsalu viiest lasteaiast, Pääsupesa lasteaia eripärana toodi välja tõsiasi, et ollakse  tervistedendav lasteaed. See paistis välja ka huvitavatest menüüdest. Tunda oli, et Haapsalu linnavalitsus hoiab alushariduse korraldusel kätt pulsil. Toimub konkreetsete korralduste andmine asutustele ja ühtne dokumentatsiooni haldus. Õppealajuhataja tõstis esile, et nende õpetajate puhkus on 49 kalendripäeva ja abipersonalil 35. Saamas on aga õpetajate palgad madalamad kui eelnevas lasteaias, mida olime külastanud.
Mõlema maja juures paistis aga silma, et mängu- ja õppekeskond on suhteliselt kesine ja hõre.

Lisaks lasteaedadele külastasime ka Haapsalus Iloni Imedemaal, mis oli väga meeldi ja positiivne elamus. Keskus on väga hubane ja samas informatiivne.

Ööbisime oma grupiga Fra Mare Spas, see oli kõigile mõnusaks aja mahavõtmise õhtuks.

9. oktoobril ootas meid külaskäik Haapsalu taastusravikeskus, kus meid tervitasid ülemõde Kaja Mander ja juhatuse esimees Priit Eelmäe. Kõlama jäid Priit Eelmäe sõnad, et kogemust tuleb jagada, kui sa seda ei soovi teha, siis järelikult ei olegi sul midagi jagada. Vastuvõtt oli väga meeldiv ja samas silmaringi laiendav. Tegemist on väga tänapäevase, moodsa ja kõikide patsientide vajadustega arvestava keskusega.

Peale keskuse külastust suundusime Lihula poole, et külastada Lihula lasteaeda. Meid võttis vastu särtsakas direktor, kes lahkesti rääkis ja näitas oma maja. Lasteaed oli täielikult renoveeritud, värviline ja hubane. Üllatav oli lasteaiale ehitatud spordisaal, kus on maas maadlusmatt. Seal käivad nii lasteaia kui ka kooli lapsed maadlustrenne tegemas. Direktori sõnade järgi pidi tänu maadlustrennile poiste füüsiline seisund oluliselt paranenud olema. Lisaks maadlusele peab Lihula lasteaed oma eripäraks keskkonnaõpetust. Osaletakse KIKi projektides ja käiakse palju looduses.

Lihulas oli väga tugevast märgata vallavalitsuse  suunda perede ja laste eluolu väärtustamisel. Arendatakse neid valdkondi, mis hoiavad ära noorte perede lahkumise vallast. Esile tõsteti näiteks see, et sellest õppeaastast saavad kõik lapsed tasuta lasteaias süüa.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Läänemaal on alushariduse olukord väga erinev. Väga tugevasti annab tunda tööpuudus, mis sunnib inimesi piirkonnast ära kolima. Kuid samas oli positiivne pool see, et kui omavalitsus on võtnud prioriteediks inimesed, siis on nii mõndagi võimalik olukorra parandamiseks ära teha.

Jõudu Läänemaale!

Advertisements

Kahepäevane kvaliteedi juhtimise koolitus Pühajärvel

27.-28. märtsil toimus Pühajärve Spa keskuses koolitus kvaliteedi juhtimise teemadel. Koolitajateks olid Asko Talu ja Jari Pekka Kukkonen Eesti Kvaliteediühingust

Esimese koolituspäeva raames saime teada, mis on ja kuidas aitab kaasa lasteaia juhtimises kvaliteedi juhtimise süsteem. Räägiti meeskonna motiveerimisest ja personali toetamisest. Koolituse raames kasutatai erinevaid aktiivõppe meetodeid, mis juhtidele väga meeldis.Teisel päeval oli teemaks konfliktidejuhtimine. Juhtide jaoks oli koolituses väga kasulikuks osaks konfliktijuhtimises kasutatavaid praktilised võtted.
Kokkuvõtteks nentisid juhid, et väga oluline on kuulata tippjuhtide kogemust, sest juhtimise põhimõtted on igal alal samad. Juhtidele meeldis, et koolitajad rääkisid niiöelda päris elust. Koolituse õhkkond oli väga meeldiv, koolitajate poolt anti palju infot ja õpetust, kuid samas ei surutud teadmisi peale.