Lasteaiajuhid uut Laululinnu lasteaia filiaali väisamas.

23.01.2015 kogunesid Tartumaa lasteaedade juhid Eerikal, uues Ülenurme valla Lauluinnu lasteaia filiaalis. Lasteaed on ümberehituad EPA õppehoonest, seega on ruumid ebatraditsioonilise paigutusega. Juhtidel oli palju avastamist ja uurimist. Pilte lasteaiast näeb galeriist.

Lisaks uue lasteaiaga tutvumisele jagati ka infot erinevate valdkondade kohta. Juhtidele jagas infot Lea Saul, Annely Võsaste ja Karita Rokka. Karita jagas informatsiooni alushariduse juhtide ühenduse seminaril kuuldust ja arutleti seadusandluse muudatuste üle. Pealelõunat toimus vestlusring, kus igaüks sai välja öelda, mis talle tema töös kõige rohkem probleeme valmistab ja kuidas seda lahendada. Nõuandeid ja mõtteid saadi nii mitmeski teemas. Domineerima jäi probleemina koostöö hoolekogudega, ehksiis, hoolekogus olevad lapsevanemad tihti ei hooma hoolekogu pädevuse ja kompententsuse piire. Seetõttu tekib olukord, kus hoolekogu mitte ei toeta lasteasutuse arengut vaid pigem takistab seda.

Kõlama jäi ka  ühine pettumis ja samas ka lootus, et uute riigikoguvalimistega tulevad lahendused niimõnelegi seismajäänud seadusandluse muudatusele (õpetajate kvalifikatsiooniga seonduv, koolieelse lasteasutuse seadus, miinimum koosseis), mis tänanses päevas väga tõsiselt takistab lasteasutuse töö juhtimist.

Advertisements

Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide jõuluväljasõit Kuremaale

10. detsembril, 2014 toimus järjekordne Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide ühine jõuluväljasõit. Seekord olid korraldajateks Tartu juhid. Üritus toimus Jõgevamaal, Kuremaa lossis. meid võttis vastu lossiperenaine, kes andise lühidalt ülevaate lossi ajaloost ja kõigil oli võimalus vaadata erinevaid lossi ruume. Nagu juba traditsiooniks on saanud, on meie jõulukohtumistele kutsutud üks üllatusesineja, kelleks seekord oli näitleja ja lavastaja Ain Mäeots. Ta tegi meil väikese koolituse kuidas jälgida oma kehakeelt, maandada pingeid kehas ja kuidas kasutada oma häält.

Peale koolitust toimus pidulik jõululõunasöök, mille taustaks mängis meile kohalik kultuuritöötaja klaveril kauneid viise.