Pilt

Tartumaa lasteaedade juhtide Kallaste – Kolkja õppepäev – Peipsi äärsete kultuuri- ja rahvatraditsioonidega tutvumine

10. märtsil, 2016 toimus makonna lasteaedade juhtidel õppepäev kallaste piirkonnas.  Kallaste lasteaed Vikerkaar direktori k.t. Kai Kitsing annab järgneva ülevaate toimunust.

Teekond Tartust Peipsi äärde kulges vahepeatusega  Vara valla Koosa lasteaias, kus direktor Inga Edela tutvustas lasteaeda ja selle õppekorraldust. Edasi suundusime Peipsi äärde Kallaste linna Kallaste lasteaeda Vikerkaar. Direktor Kai Kitsing tutvustas Kallaste lasteaia struktuuri – ja õppekorraldust. Kallaste lasteaias on 2 rühma: eesti – ja vene õppekeelega rühm. Lastel kujunevad läbi eesti- ja vene keele  alushariduse parimad võimalused kahe keele arenguks paralleelselt, arvestades lapse individuaalseid arenguvajadusi. Avatud oli lasteaedade juhtide vestlusring kakskeelsuse positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest ehk arenguvõimalustest.

Peipsi äärses kogukonnas on vanausuliste traditsioonide kohaselt  7.-13.03 vastlanädal e. Masleniza. Kallaste lasteaia rühmaõpetaja ja Kallaste linna naisansambli „Krasnogorozka“ solist

Ljudmilla Petšonkina  tutvustas koos lastega vastlanädala kombestikku laulu- ja tantsumängudega. Ühiselt saadi osa vastlarituaalidest, mis lubavad talve raskuse eemale peletamist ja uue ja lootusrikkama kevade tulekut meie ellu. Koos laste ja Tartumaa lasteaedade juhtidega suunduti õuesõppele, kus jätkati traditsioonilisi laulu- ja tantsumänge, et saada endale parimat tulevikku kevades. Järgnes traditsiooniline vastlatoitude maitsmine- pannkoogid õues koos teejoomisega. Pannkoogid, mis sümboliseerivad kuldset päikest ja õnnelikku elu!

Vastlatraditsioonidelt suundusime Kallaste Linnavalitsusse, kus tutvustas Kallaste LV kultuuritöötaja Jekaterina Klõgina Kallaste linna struktuuri ja elukorraldust. Avatud oli vestlusring jooksvatest küsimustest Tartumaa haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Annely Võsastega. Järgnes Kallaste linnaekskursioon giid Jekateriina Mark-ga, kes  tutvustas Kallaste linna kultuuri- ja turismiobjekte.

Peipsi rannikul alustasime retke „Purmurannast“, kust sai Kallaste alguse (Razlog vene k.) /Kallaste esialgne nimetus. Peatusime kalmistul ja seisime „maailma-äärel“ e. Kallaste devoni liivakivipaljandil. Külastasime vanausuliste palvemaja ja Kallaste ajalootuba ning kuulasime väärikate ja kuulsate Kallaste inimeste lugusid.

Päeva lõpetas Kolkja kala- ja sibularestoranis lõunasöök, koos perenaise Niina Baranina jutustustega Kolkja piirkonna kommetest ja traditsioonidest. Olime rikkamad uute kommete ja kultuuritraditsioonide võrra Peipsi äärses kogukonnas ja rõõmsad kogemuste vahetamistest Tartumaa lasteaedade juhtidega.  Teekond Kolkjalt Tartusse kujunes muljete jagamiseks.

 

IMG_20160310_111617 IMG_20160310_114942 IMG_20160310_115133 IMG_20160310_133131 IMG_20160310_134552

Advertisements