Pilt

Mõttetalgud Lohkva Lasteaias

28. aprilli 2016 kogunesid juhid Lohkva Lasteaeda. Lohkva Lasteaed avas veebruarikuus juurdeehituse, millega seoses lisandus lasteaiale kaks rühma ja uus saal. Juhid said vaadata majas ringi, koguda mõtteid ja ideid.
Päeva teises pooles tehti rühmatööd teemal – kuidas uue töötaja tööle võtmisel hinnata kandideerija pedagoogilisi kompetentse.

Rühmatöö tulemuste põhjal toimus ühine arutelu ja selle tulemusel kujunes välja järgnev mõistekaart. Mõistekaardilt saab väljalugeda, mida juhid peavad oluliseks uue töötaja valimisel.
opetaja kompetents

 

Põnev oli jälgida, kuidas erinevad juhid nägid asju erinevalt. Igal ühel on oma ootused ja soovid lähtuvalt lasteaedade eripärast ja piirkondlikust asukohast. Seetõttu on pildil olev vaid üks loend, üks võimalikest variantidest, millele juhid tähelepanu pööravad ja mida arvestavad töövestlustel.

Õppepäev näitas ilmekalt, et seadusandluses olev väljend pedagoogilised kompetentsid on väga laialivalguv  ja mitmetimõistetav ning seetõttu ka raskesti hinnatav.

Advertisements