Pilt

Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverent Tartus

13.-14. mail 2016 toimus Tartus Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents. Konverentsi sihtrühmaks oli Eesti ja Soome alushariduse õpetajad ja juhid, ülikoolide üliõpilased ja õppejõud ning alushariduse asjatundjad. Konverentsil räägiti alushariduse õpetajate ja juhtide professionaalsusest võrdlevalt riigi, ülikooli, kohaliku omavalitsuse ja lasteaia tasandil laste ning lastevanemate huvidest lähtuvalt.

Millised mõtted tekkisid?!  Vastakad. Konverentsil oli palju häid ettekandeid, mis andsid aimu, kuidas kulgeb alusharidus erinevates riikides. Konverentsi jooksul joonistus välja tugev ühine liin nii Soomes kui Eestis – lasteaia juhid ja õpetajad mõtlevad ühte moodi. Erinevus ilmnes riikide poliitilistes ja strateegilistes otsustes ja siin kohal peab kahjuks tõdema, et Soome teeb jällegi targemaid otsuseid kui Eesti. Konverentsikülastajate küsimustest ja kommentaaridest ilmnes selgelt, et Eestis on niipalju mida hinnata  ning mida Soomes veel ei ole või on osaliselt. Me oleme haridusasutuse staatusega, meil on liikumis- ja muusikaõpetajad, meil on õppekava! Minu jaoks oli suur üllatus kuulda, et Soomes on võideldud 90 aastat, et lasteaiad saaksid haridusministeeriumi hallatavateks asutusteks ja nüüd on see lõpuks juhtunud.

Esimesel päeval toimusid ka erinevad töötoad eesti, soome ja vene keeles. Töötoad olid põnevad ja täis häid mõtteid.

Töötubade teemadeks olid:
Kaasaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine lasteaias;
Digipööre alushariduses;
Multikultuurne dimensioon;
Üleminek lasteaias kooli ja koolivalmidus;
Ülikoolide vastutus juhtide koolitamisel, kuidas ülikool toetab juhtide professionaalset arengut.

Kõige rohkem muljet aga avaldas Tartu Lasteaed Helika lasteaiaõpetaja Marju Järvpõld oma ettekandega. Ta esitas toreda narratiivi, mille lõpus koputas väga intelligentselt meie riigis alushariduse eest vastutava ministeeriumi ametniku südametunnistusele, soovides, et osataks hoida seda, mis on meie alushariduse põhiväärtus – inimesed. Ettekanne läks kuulajaskonnale niivõrd südamesse, et aplodeeriti püsti seistes!

Kokkuvõtteks võiks öelda, et korralduslikust poolest oli veel mitmeid arengukohti, kuid sisuliselt oli hea konverents. Selliseid konverentse võiks olla igal aastal.

32 27 4

Advertisements