Pilt

Töökeskkonna teemaline koolituspäev Aparaaditehases

15.11.2016 toimus Tartus, endise Aparaaditehase ruumides tervise- ja tööohutuse teemaline koolitus  lasteaia juhtidele. Päeva esimeses pooles rääkis Indrek Avi Töökaitseinspektsioonist meil meile tervise- ja tööohutuse olulisematest puudustest, mis haridusasutustes tehtud järelvalve tulemusel on välja joonistunud. Tema esitatud graafikud olid mõtlemapanevad. Lisaks järelevalve tulemustele jagas ta ka kasulikke materjale ja linke. Ta soovitas tutvuda tööstressis kodulehega, kus on infot nii tööandjale kui töötajale. Lehel on ka stressi kaardistamise vahend, mis aitab mõõta töökeskkonna stressi taset. Tööohutuse teemaga seonduvalt soovitas Indrek Avi külastada Napo filmide kodulehte, kus on mitmeid videoid tööohutusest. Oma asutuse töökeskkonna paremaks analüüsiks on sotsiaalministeeriumil valminud veebipõhine analüüsikeskkond Tööbik. Sellesse keskkonda saab siseneda asutuse juht vaid läbi Eesti.ee.

Koolitusest jäi kõlama mõte: “Lasteaias peaks olemaigal töötajal sisseharjunud mõtteviis – kui kusagil on midagi korrast ära, siis tuleb kohe tegutseda ja oht likvideerida mitte jääda ootama, et keegi teine seda teeb.”

Peale koolitust toimus avastusi täis ekskursioon vana tehase ruumides. Tehasesse on koondunud palju loomeinimesi ja maja on saanud uue hingamise. Lisaks on tehase ruumides ka paberi- ja trükimuuseum.

Mõned pildid põnevast keskkonnast.Koolituspäev Aparaadis//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Advertisements
Video

Koostööseminar Puurmani mõisakoolis

Aasta on jälle mööda saanud ja kokku saavad Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhid, et rõõmustada taaskohtumise üle ja rääkida kuidas aasta on läinud.

Seekord on meie kokkusaamise kohaks renoveeritud ja tagasihoidlikult kaunis Puurmani mõisakool. Päeva alguses sai giidi vahendusel lähemalt tuttavaks mõisahoone ajalooga, joodi tassike kohvi ja vesteldi.

Üllatusesineja on seekord Mart Sander. Mart rääkis oma hetke tegemistest – raamatute kirjutamisest. Lisaks sellel mängis meile ka klaveril klassikalisi muusikapalasid.

Mart Sander Puurmani mõisakoolis from Anneli on Vimeo. Parool Puurmani

J--ulurahu-esikaas-16-X-21-cmKõik lasteaiad said endale kingituseks Mart Sanderi kirjutatud jõulumuinasjutu raamatu “Jõulurahu”, kuhu ka soovikorral autor  pühenduse sisse kirjutas.

Lisaks mõisakoolile oli võimalik meil külastada ka Puurmani lasteaed Siilipesa. Lasteaia hoone on ehitatud 1960 aastal, maja on suur ja ruumikas. Tegutsevaid rühmi on 4, üks rühm on eraldi 15 km kaugusel Sadukülas. Meid võttis vastu soe maja ja tore direktor Imbi Sinimets.

Oli väga mõnus ja tore talvepäev!

Koolitus Tartu Loodus- ja Keskkonnahariduse keskuses

28. novembril 2013 toimus Tartu Loodus- ja Keskonnahariduse keskuses  lasteaia juhtidele Innove poolt toetatud Asjaajamise- ja dokumendihalduse korralduse koolitus. Koolitajaks oli Katrin Pajunurm.
Koolituse raames saadi teada millised on dokumentide koostamise ja vormistamise tänapäevased nôuded, milline on juriidiline pool asjaajamiskorras ning kuidas toimetada e-kirjade ja digitaalse dokumentatsiooniga.
Juhid leidsid, et kuna dokumentatsiooni vormistamine on üks kvaliteedinäitaja, oli väga oluline koolitus oma teadmiste uuendamiseks.
Lisaks heale koolitusele tutvustas Signe Söömer keskuse hoonet ja keskonnahariduse võimalusi. Juhid olid vaimustuses kogu kompleksist. Lisaks hoonele on kujundatud õpikeskkonnaks Lillemägi.

Külaskäik uues Soinaste lasteaias “Laululind”

Selle õppeaasta esimene lasteaia juhtide kokkusaamine toimus 3. oktoobril Ülenurme valla uues vastvalminud Soinaste lasteaias “Laululind“. Uues lasteaias võttis meid vastu väga sõbralik ja koostöövalmis meeskond, kes lahkesti näitas meile oma maja. Lasteaia direktor Tiina Trees jagas meiega oma lasteaia tegutsemispõhimõtteid ja  jagas ka õpetusi, mida tuleks jälgida, kui on käsil uue maja loomine, sisustamine ja personali värbamine.

Uue maja vaatamise käigus ei unustanud aga me ära ka töiseid tegemisi. Esimest korda sai kokku Tea Pendala poolt juhitud lasteaia juhtide ühenduse aktiiv, kes koostas selleks õppeaataks tegevuskava ja jagas ära ülesanded.

Vestlusringi teemana tõstatati seekord uue määruse valguses lasteaia õpetajate tööajaarvestus. Tehti tööd rühmadena ja tood välja erinevused ja kasulikud kogemused erinevate majade näitel. Vestlusringi tulemusel oli võimalik igal juhil välja noppida just need mõtted, mida on just temale vaja oma lasteaia töökorralduse arendamisel.

Päev oli väga muljete rohke ja silmaringi avardav. Oleme tänulikud Laululinnu rahvale sooja vastuvõtu eest.

Koolitusüritus Jõgevamaal 31. Oktoobril, 2013

Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” raames korraldasid Tartumaa lasteaia juhid  koolitusväljasõidu Jõgevamaale.

Jõgevale jõudes külastasime kõige pealt Jõgeva lasteaeda “Karikakar”, mis on juba 28 aastat tegutsenud. Vana lasteaia hoone oli nii amortiseerunud, et omavalitsus otsustas vana maja lammutada ja ehitada uue hoone, mis avati 2013. aasta septembris.

Karikakra lasteaias võttisid meid vastu lastaia direktor Mare Suviste ja õppelajuhataja Marge Põdra, kes rääkisid meile oma rõõmudest ja muredest uue maja projekteerimisel ja ehitamisel.

Järjest rohkem ja rohkem tuleb tõdeda, et uue lasteaia hoone ehitusel või vana maja renoveerimisel, on väga oluline, et lasteaia juhtkond oleks projekteerimisest maja valmimiseni  võrdne partner ja hääleõiguslane. Nõnda tagatakse lastele kõige paremad kasvamise ja arenemise tingimused.

Peale lasteaia külastust saabumise Mokko turismitallu http://www.mokko.ee/blog/?page_id=8, kus pakuti meile väga maitsvat lõunasööki ja seejärel algas koolitus.

Koolituse teemaks oli seekord  “Praktiline ajajuhtimine”, koolitajateks Pille Murrik, Märt Murrik TLÜ Rakvere Kolledžist.

Loodan, et võin siinkohal koolitajatele öelda ühised tänusõnad kõigi meie poolt, sest koolituse sisu pani väga tõsiselt mõtlema, kuhu kaob minu aeg ja millele ma seda kulutan. Mina jõudsin tõdemuseni, et tuleb rohkem jagada vastutust ja ülesandeid oma meeskonnale. Siinkohal loodan väga, et praegusele postitusele lisavad kommentaare oma koolitusel saadud mõtetest ka teised koolitusel osalenud – see annaks veelkord võimaluse reflekteerida koolituse tulemit ja koguda enda pagasisse mõtteid, ideid.

Lisaks koolitusel saadud teadmisele on võimalik leida infot ajajuhtimise teemal ka järgnevalt kodulehelt http://www.ajajuhtimine.ee