AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar Pärnus

18.-19.01.2018 toimus Pärnus AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar. Päeva alustas Lohkva Lasteaia direktor Tea Pendla ja Anneli Mõtsmees, tutvustades oma lasteaia kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotluse sisu.

Järgmisena tegi vahekokkuvõtte Jana Treier hetkel kestva Erasmus+ projekti arengutest ning tutvustas projekti kodulehte. Tiina Peterson andis infot ministeeriumi poolt läbiviidava uuringu kohta ja vastas juhte vaevanud küsimustele.

Reeli Simanson ja Margot Fjuk  tegid kokkuvõtte  AHJÜ arendamiseks läbiviidud uuringu tulemustest ja viisid läbi väikse ajurünnaku, kuidas kitsaskohti parendada. Toodi välja tõsiasi, et  on vaja suurendada ühenduse liikmete arvu.

Toimus ka väike ümarlaud seoses juhtide ühenduse tegevuse koordineerimisega erinevates maakondades, sest haldusreform on nii mõneski piirkonnas töökorralduse pahupidi löönud.

Advertisements

AHJÜ Erasmus Plus koostööprojekt “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?”

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus koostas rahvusvahelise Erasmus + koostööprojekti “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?” Projekti eesmärgiks on väljatöötada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkonna kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja luua hindamismudel. Eestist osaleb selles projektis 18. erineva lasteaia juhid. Tartumaalt osalevad projektis juhid  Nõo Lasteaed Krõllist, Kallaste Lasteaed Vikerkaarest ja Lohkva Lasteaiast. Eesti koostööpartenriks on Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partneritena on Lätist, Kreekast, Portugalist ja Horvaatiast.

Projekti perioodiks on 2016-2018.

Kokkuvõtte EAHÜJ suveseminarist

11.-12.juuni 2014 toimus Jõulumäel EAHJÜ suveseminar. Seekordne kokkusaamise peateema oli õpetajate täienduskoolitus sh rahastamine ja koolituste kättesaadavus. Maakonnad rääkisid kogemusi Omavalitsuste Liidu kaudu maakonda õpetajate koolituseks mõeldud rahade kasutamisest. Tiina Peterson tutvustas alushariduse kontseptsiooni rakendamist ning kavandatavaid koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi. Esimese päeva lõpetas väga huvitav ja põhjalik loeng värvidest meie ümber, kus kõik osalejaid said kindlaks määrata enda nn värvitüübi.

Teisel päeval jätkus arutelu õpetajakoolituse teemadel rühmades, kus tehti konkreetseid ettepanekuid edasiseks. Toimus kohtumine Eesti Lasteaednike Liidu juhi Liili Pillega, kellega arutati koostöövõimalusi.

Järgmine EAHJÜ suveseminar toimub 11.-12.juuni 2015.