Pilt

Töökeskkonna teemaline koolituspäev Aparaaditehases

15.11.2016 toimus Tartus, endise Aparaaditehase ruumides tervise- ja tööohutuse teemaline koolitus  lasteaia juhtidele. Päeva esimeses pooles rääkis Indrek Avi Töökaitseinspektsioonist meil meile tervise- ja tööohutuse olulisematest puudustest, mis haridusasutustes tehtud järelvalve tulemusel on välja joonistunud. Tema esitatud graafikud olid mõtlemapanevad. Lisaks järelevalve tulemustele jagas ta ka kasulikke materjale ja linke. Ta soovitas tutvuda tööstressis kodulehega, kus on infot nii tööandjale kui töötajale. Lehel on ka stressi kaardistamise vahend, mis aitab mõõta töökeskkonna stressi taset. Tööohutuse teemaga seonduvalt soovitas Indrek Avi külastada Napo filmide kodulehte, kus on mitmeid videoid tööohutusest. Oma asutuse töökeskkonna paremaks analüüsiks on sotsiaalministeeriumil valminud veebipõhine analüüsikeskkond Tööbik. Sellesse keskkonda saab siseneda asutuse juht vaid läbi Eesti.ee.

Koolitusest jäi kõlama mõte: “Lasteaias peaks olemaigal töötajal sisseharjunud mõtteviis – kui kusagil on midagi korrast ära, siis tuleb kohe tegutseda ja oht likvideerida mitte jääda ootama, et keegi teine seda teeb.”

Peale koolitust toimus avastusi täis ekskursioon vana tehase ruumides. Tehasesse on koondunud palju loomeinimesi ja maja on saanud uue hingamise. Lisaks on tehase ruumides ka paberi- ja trükimuuseum.

Mõned pildid põnevast keskkonnast.Koolituspäev Aparaadis//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Advertisements

Õppereis Harjumaale

Käes on  kuldne sügis ja Tartumaa lasteaedade juhid on ettevõtnud järjekordse õppereisis. Seekord Tallinnasse ja Harjumaale. Tallinnas külastasime Suitsupääsupesa lasteaeda, kus võttis meid vastu direktor Triin Andreas.

Meile tutvustatti Persona Dolls metoodikat. Metoodika on Eestis vähe tuntud ja seetõtu ka vähe kasutuses. Metoodika pärineb Inglismaalt. Metoodika idee on õpetada last märkama ja aktsepteerima erinevusi. Metoodikaga kaasnevad spetsiaalsed nukud koos oma looga.

image

Persona Dolls nukud

image

 

 

image

Suitsupääsupesa lasteaia õpetaja Persona Dolls metoodikat tutvustamas.

 

Lisaks metoodikale oli  väga tore kuulata lasteaia direktorilt tema tööst ja kogemustest Tallinnas lasteaia juhtimisest. Väga positiivne oli kuulda, et Tallinna linnas on palju häid võimalusi. Juht saab ise otsustada oma eelarve üle ja personali üle, pead olema vaid nutikas ja ratsionaalselt mõtlev. Direktor ütles “Kõik on võimalik, kui sa ise tahad. Õpetaja on professioonaal, kõik mis tehakse on tema töö osa.  Õpetajad teevad meie majas kõike ise ilma küsimata, miks peab tegema. Õpetajal peab olema huvi asja vastu, siis ta on nõus ka kõiges kaasa tegema.” Direktori motoks on “Pidevalt peab olema midagi uut!” Sellise suhtumise kaudu on loodud lasteaeda palju põnevat – seiklusrada õuealale, köögi asemel toitlustamisteenus ja köögiruumide kasutmine laste jaoks mängu ja päevahoiurühmana, interaktiivsed tahvlid, spordiväljak vana katlamaja asemele.

Peale lasteaia külastust liikusime edasi Laulasmaale, kus külastasime Arvo Pärdi keskust. See oli väga armas ja soe koht, kus võis tunda suure loomeinimese olemust ja hingust. Me kõik loodame, et keskus saab selline nagu Arvo Pärt ja tema keskuse töötajad soovivad. Jõudu ja edu neile!

Teisel õppesõidu päeval külastasime Keila- Joa Lossi. Saime põhjaliku ülevaate  lossi ajaloost. Väga tore, et on Eestis on selliseid ärimehi, kes panustavad ajalooliste hoonete taastamisel. See oli tõeliselt vapustav elamus.

Peale lossielumsi külastasime kahte lasteaeda – Rannamõisa lasteaed Harku vallas  ja Nõlvaku lasteaed Saue vallas. Rannamõisa lasteaed jäi meelde huvitava majalahendusega, vapustava kunstiringi õpetajaga ja kitsega õueala. Nõlvaku lasteaed oli aga mitme valla ühislasteaed. Huvitav oli kuulata, kuidas selline süsteem toimib.

Reisi kokkuvõtteks võib öelda, et oli palju positiivseid üllatusi. Läbivaks teemaks jäi mõte, et kui lasteaia juht on asjalik ja suure maailmapildiga, siis on võimalik lasteaias korda saata kõike, mis hing ihkab. Lihtsalt peab nuppu ja kavalust olema! Ja sellised lasteaia direktoreid meil jagub.

Eestimaa on rikas!

Keil- Joa Lossiõuel

Meie reisiseltskond Keila- Joa Lossiõuel

 

Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide jõuluväljasõit Kuremaale

10. detsembril, 2014 toimus järjekordne Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide ühine jõuluväljasõit. Seekord olid korraldajateks Tartu juhid. Üritus toimus Jõgevamaal, Kuremaa lossis. meid võttis vastu lossiperenaine, kes andise lühidalt ülevaate lossi ajaloost ja kõigil oli võimalus vaadata erinevaid lossi ruume. Nagu juba traditsiooniks on saanud, on meie jõulukohtumistele kutsutud üks üllatusesineja, kelleks seekord oli näitleja ja lavastaja Ain Mäeots. Ta tegi meil väikese koolituse kuidas jälgida oma kehakeelt, maandada pingeid kehas ja kuidas kasutada oma häält.

Peale koolitust toimus pidulik jõululõunasöök, mille taustaks mängis meile kohalik kultuuritöötaja klaveril kauneid viise.

Kokkuvõtte EAHÜJ suveseminarist

11.-12.juuni 2014 toimus Jõulumäel EAHJÜ suveseminar. Seekordne kokkusaamise peateema oli õpetajate täienduskoolitus sh rahastamine ja koolituste kättesaadavus. Maakonnad rääkisid kogemusi Omavalitsuste Liidu kaudu maakonda õpetajate koolituseks mõeldud rahade kasutamisest. Tiina Peterson tutvustas alushariduse kontseptsiooni rakendamist ning kavandatavaid koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi. Esimese päeva lõpetas väga huvitav ja põhjalik loeng värvidest meie ümber, kus kõik osalejaid said kindlaks määrata enda nn värvitüübi.

Teisel päeval jätkus arutelu õpetajakoolituse teemadel rühmades, kus tehti konkreetseid ettepanekuid edasiseks. Toimus kohtumine Eesti Lasteaednike Liidu juhi Liili Pillega, kellega arutati koostöövõimalusi.

Järgmine EAHJÜ suveseminar toimub 11.-12.juuni 2015.

Külas Lähte lasteaed Kiisuperel

27.02.2014 külastasime Lähte lasteaeda, mis oli äsja renoveeritud.
Juhid võeti vastu väga toreda programmiga, kus lapsed esinesid erinevate rahvuste esindajatena.
Sellel päeval oli planeeritud kakas teemavaldkonda.

Esimesena oli kutsutud esinema kolme erineva e-keskkonna esindajad, kes pakuvad lasteaedadele digitaalseid keskkond päeviku ja dokumentatsiooni haldamiseks. Kolmest firmast üks keeldus oma keskkonda tutvustamast, kuna ei soovinud seda teha konkurentide juuresolekul. Juhid said hea ülevaate erinevate pakutavate keskkondade olemusest, funktsioonidest ja visuaalsest poolest.
Teise teemana oli kutsutud rääkima õpetaja kutsestandardist ministeeriumi esindaja  Vilja Saluver. Ta rääkis millised põhimõtted on kutsestandardil ja õpetaja kutsestandardi määramisel. Olukord on lasteaedade jaoks segane, kuna seadusandlus ei ole veel lasteaia õpetajatega seoses muutunud tänapäevasemaks.

Olustvere mõisa külastus

2014. aastat alustasime koos Tartu linna lasteaedade direktoritega  traditsioonilses ühisüritsega. Seekord oli meie kogunemiskohaks Olustvere mõis.  Meil oli võimalus tutvuda mõisakompleksiga ja jalutada mõisapargis. Nägime erinevaid ruume ja hooneid ning saime lühida ülevaate mõisa ajaloost.
Muljet avaldas Olustvere  tallihoone püsiekspositsioon Voldemar Luha valmistatud puunikerdistest, mis kujutavad hobuseid ja inimesi erinevates töödes ja tegevustes. Kokku on hobuseid valmistatud 500 ringis, tutvumiseks on neist lossi välja pandud poolsada.
Koolitajana esines meile Jaanus Kangur, kes rääkis meile konfliktijuhtimise teemal. Koolituse ootused olid suurema, kui tegelikult.

Lõunasöögi oli meile valmistanud Olustevere teenindus- ja maamajanduskooli õpilased, mis maitse väga hea.

Koolitus Tartu Loodus- ja Keskkonnahariduse keskuses

28. novembril 2013 toimus Tartu Loodus- ja Keskonnahariduse keskuses  lasteaia juhtidele Innove poolt toetatud Asjaajamise- ja dokumendihalduse korralduse koolitus. Koolitajaks oli Katrin Pajunurm.
Koolituse raames saadi teada millised on dokumentide koostamise ja vormistamise tänapäevased nôuded, milline on juriidiline pool asjaajamiskorras ning kuidas toimetada e-kirjade ja digitaalse dokumentatsiooniga.
Juhid leidsid, et kuna dokumentatsiooni vormistamine on üks kvaliteedinäitaja, oli väga oluline koolitus oma teadmiste uuendamiseks.
Lisaks heale koolitusele tutvustas Signe Söömer keskuse hoonet ja keskonnahariduse võimalusi. Juhid olid vaimustuses kogu kompleksist. Lisaks hoonele on kujundatud õpikeskkonnaks Lillemägi.

Koolitusüritus Jõgevamaal 31. Oktoobril, 2013

Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” raames korraldasid Tartumaa lasteaia juhid  koolitusväljasõidu Jõgevamaale.

Jõgevale jõudes külastasime kõige pealt Jõgeva lasteaeda “Karikakar”, mis on juba 28 aastat tegutsenud. Vana lasteaia hoone oli nii amortiseerunud, et omavalitsus otsustas vana maja lammutada ja ehitada uue hoone, mis avati 2013. aasta septembris.

Karikakra lasteaias võttisid meid vastu lastaia direktor Mare Suviste ja õppelajuhataja Marge Põdra, kes rääkisid meile oma rõõmudest ja muredest uue maja projekteerimisel ja ehitamisel.

Järjest rohkem ja rohkem tuleb tõdeda, et uue lasteaia hoone ehitusel või vana maja renoveerimisel, on väga oluline, et lasteaia juhtkond oleks projekteerimisest maja valmimiseni  võrdne partner ja hääleõiguslane. Nõnda tagatakse lastele kõige paremad kasvamise ja arenemise tingimused.

Peale lasteaia külastust saabumise Mokko turismitallu http://www.mokko.ee/blog/?page_id=8, kus pakuti meile väga maitsvat lõunasööki ja seejärel algas koolitus.

Koolituse teemaks oli seekord  “Praktiline ajajuhtimine”, koolitajateks Pille Murrik, Märt Murrik TLÜ Rakvere Kolledžist.

Loodan, et võin siinkohal koolitajatele öelda ühised tänusõnad kõigi meie poolt, sest koolituse sisu pani väga tõsiselt mõtlema, kuhu kaob minu aeg ja millele ma seda kulutan. Mina jõudsin tõdemuseni, et tuleb rohkem jagada vastutust ja ülesandeid oma meeskonnale. Siinkohal loodan väga, et praegusele postitusele lisavad kommentaare oma koolitusel saadud mõtetest ka teised koolitusel osalenud – see annaks veelkord võimaluse reflekteerida koolituse tulemit ja koguda enda pagasisse mõtteid, ideid.

Lisaks koolitusel saadud teadmisele on võimalik leida infot ajajuhtimise teemal ka järgnevalt kodulehelt http://www.ajajuhtimine.ee