Õppereis Pihkva lasteaedadesse

27.-28. oktoobril toimus Tartu Maakonna lasteaedade juhtide õppereis Pihkvasse. Reis oli korraldatud koostöös Tensi reisid bürooga. Meie reisi saatis väga tore kiid, kes oskas Venemaast ja Pihkvast palju rääkida. Kahe päeva sisse mahtus kahe lasteaia külastus ja sõit Mihhailovskojesse Puškini peremõisasse.

Reis oli väga tore ja samas ka mõtlema panev. Meid võeti vastu tõelise külalislahkusega. Mõlemas lasteaias saatis meid Pihkva haridusameti esindaja, kes lahkelt vastas meie väga paljudele küsimustele. Lasteaia külastused panid mõtlema sellel kust meie lasteaiad on tulnud, mida eelmistest aegadest kaasa oleme võtnud ja millest ilma oleme jäänud.

Esimesena külastasime lasteaed Звёздочка. Lasteaed oli renoveeritud ning jättis füüsilises mõttes väga hea mulje. Meile rõhutati korduvalt, et see lasteaed on teistsugune lasteaed, see ei ole ainult riiklikul rahastusel. Lasteaias oli palju lisategevuste võimalusi, mille eest lapsevanem pidi maksma. Selles lasteaias oli ka üks Montessori pedagoogikat rakendav rühm, mis oli varustatud täielikult Montessori õppevahenditega.  Lasteaia juhtkond oli kõrge kvalifikatsiooniga ja oli tunda ka nende kõrgeid nõudmisi oma personalile.

Teiseks lasteaiaks, mida külastasime osutus kõnepuudega laste lasteaed Журавлйк. Selle lasteaias käisid need lapsed, kellel on määratud kõnepuue arstliku komisjoni poolt. Igas rühmas töötas oma logopeed. Meie jaoks oli ettevalmistatud lasteaia kõige vanema rühma poolt etendus “Sügispidu”, kuhu oli samuti sissepõimitud logopeedilised tegevused.

Meie ööbimispaigaks oli väga kena hotell Dvor Podznoeva, mida võib Pihkva külastajatele julgelt soovitada.

Lisaks lasteaedade külastusele käisime vaatamata viletsale ilmale ka Mihailovskojes, kus meid võttis vastu väga armas kiid. Ta jutustas väga muinasjutuliselt Puškini elust.

 

Pihkva külastus oktoober 2016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

 

Advertisements

AHJÜ Erasmus Plus koostööprojekt “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?”

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus koostas rahvusvahelise Erasmus + koostööprojekti “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?” Projekti eesmärgiks on väljatöötada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkonna kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja luua hindamismudel. Eestist osaleb selles projektis 18. erineva lasteaia juhid. Tartumaalt osalevad projektis juhid  Nõo Lasteaed Krõllist, Kallaste Lasteaed Vikerkaarest ja Lohkva Lasteaiast. Eesti koostööpartenriks on Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partneritena on Lätist, Kreekast, Portugalist ja Horvaatiast.

Projekti perioodiks on 2016-2018.

Pilt

Mõttetalgud Lohkva Lasteaias

28. aprilli 2016 kogunesid juhid Lohkva Lasteaeda. Lohkva Lasteaed avas veebruarikuus juurdeehituse, millega seoses lisandus lasteaiale kaks rühma ja uus saal. Juhid said vaadata majas ringi, koguda mõtteid ja ideid.
Päeva teises pooles tehti rühmatööd teemal – kuidas uue töötaja tööle võtmisel hinnata kandideerija pedagoogilisi kompetentse.

Rühmatöö tulemuste põhjal toimus ühine arutelu ja selle tulemusel kujunes välja järgnev mõistekaart. Mõistekaardilt saab väljalugeda, mida juhid peavad oluliseks uue töötaja valimisel.
opetaja kompetents

 

Põnev oli jälgida, kuidas erinevad juhid nägid asju erinevalt. Igal ühel on oma ootused ja soovid lähtuvalt lasteaedade eripärast ja piirkondlikust asukohast. Seetõttu on pildil olev vaid üks loend, üks võimalikest variantidest, millele juhid tähelepanu pööravad ja mida arvestavad töövestlustel.

Õppepäev näitas ilmekalt, et seadusandluses olev väljend pedagoogilised kompetentsid on väga laialivalguv  ja mitmetimõistetav ning seetõttu ka raskesti hinnatav.

Video

Koostööseminar Puurmani mõisakoolis

Aasta on jälle mööda saanud ja kokku saavad Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhid, et rõõmustada taaskohtumise üle ja rääkida kuidas aasta on läinud.

Seekord on meie kokkusaamise kohaks renoveeritud ja tagasihoidlikult kaunis Puurmani mõisakool. Päeva alguses sai giidi vahendusel lähemalt tuttavaks mõisahoone ajalooga, joodi tassike kohvi ja vesteldi.

Üllatusesineja on seekord Mart Sander. Mart rääkis oma hetke tegemistest – raamatute kirjutamisest. Lisaks sellel mängis meile ka klaveril klassikalisi muusikapalasid.

Mart Sander Puurmani mõisakoolis from Anneli on Vimeo. Parool Puurmani

J--ulurahu-esikaas-16-X-21-cmKõik lasteaiad said endale kingituseks Mart Sanderi kirjutatud jõulumuinasjutu raamatu “Jõulurahu”, kuhu ka soovikorral autor  pühenduse sisse kirjutas.

Lisaks mõisakoolile oli võimalik meil külastada ka Puurmani lasteaed Siilipesa. Lasteaia hoone on ehitatud 1960 aastal, maja on suur ja ruumikas. Tegutsevaid rühmi on 4, üks rühm on eraldi 15 km kaugusel Sadukülas. Meid võttis vastu soe maja ja tore direktor Imbi Sinimets.

Oli väga mõnus ja tore talvepäev!

Lasteaiajuhid uut Laululinnu lasteaia filiaali väisamas.

23.01.2015 kogunesid Tartumaa lasteaedade juhid Eerikal, uues Ülenurme valla Lauluinnu lasteaia filiaalis. Lasteaed on ümberehituad EPA õppehoonest, seega on ruumid ebatraditsioonilise paigutusega. Juhtidel oli palju avastamist ja uurimist. Pilte lasteaiast näeb galeriist.

Lisaks uue lasteaiaga tutvumisele jagati ka infot erinevate valdkondade kohta. Juhtidele jagas infot Lea Saul, Annely Võsaste ja Karita Rokka. Karita jagas informatsiooni alushariduse juhtide ühenduse seminaril kuuldust ja arutleti seadusandluse muudatuste üle. Pealelõunat toimus vestlusring, kus igaüks sai välja öelda, mis talle tema töös kõige rohkem probleeme valmistab ja kuidas seda lahendada. Nõuandeid ja mõtteid saadi nii mitmeski teemas. Domineerima jäi probleemina koostöö hoolekogudega, ehksiis, hoolekogus olevad lapsevanemad tihti ei hooma hoolekogu pädevuse ja kompententsuse piire. Seetõttu tekib olukord, kus hoolekogu mitte ei toeta lasteasutuse arengut vaid pigem takistab seda.

Kõlama jäi ka  ühine pettumis ja samas ka lootus, et uute riigikoguvalimistega tulevad lahendused niimõnelegi seismajäänud seadusandluse muudatusele (õpetajate kvalifikatsiooniga seonduv, koolieelse lasteasutuse seadus, miinimum koosseis), mis tänanses päevas väga tõsiselt takistab lasteasutuse töö juhtimist.

Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide jõuluväljasõit Kuremaale

10. detsembril, 2014 toimus järjekordne Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhtide ühine jõuluväljasõit. Seekord olid korraldajateks Tartu juhid. Üritus toimus Jõgevamaal, Kuremaa lossis. meid võttis vastu lossiperenaine, kes andise lühidalt ülevaate lossi ajaloost ja kõigil oli võimalus vaadata erinevaid lossi ruume. Nagu juba traditsiooniks on saanud, on meie jõulukohtumistele kutsutud üks üllatusesineja, kelleks seekord oli näitleja ja lavastaja Ain Mäeots. Ta tegi meil väikese koolituse kuidas jälgida oma kehakeelt, maandada pingeid kehas ja kuidas kasutada oma häält.

Peale koolitust toimus pidulik jõululõunasöök, mille taustaks mängis meile kohalik kultuuritöötaja klaveril kauneid viise.

Külaskäik uues Soinaste lasteaias “Laululind”

Selle õppeaasta esimene lasteaia juhtide kokkusaamine toimus 3. oktoobril Ülenurme valla uues vastvalminud Soinaste lasteaias “Laululind“. Uues lasteaias võttis meid vastu väga sõbralik ja koostöövalmis meeskond, kes lahkesti näitas meile oma maja. Lasteaia direktor Tiina Trees jagas meiega oma lasteaia tegutsemispõhimõtteid ja  jagas ka õpetusi, mida tuleks jälgida, kui on käsil uue maja loomine, sisustamine ja personali värbamine.

Uue maja vaatamise käigus ei unustanud aga me ära ka töiseid tegemisi. Esimest korda sai kokku Tea Pendala poolt juhitud lasteaia juhtide ühenduse aktiiv, kes koostas selleks õppeaataks tegevuskava ja jagas ära ülesanded.

Vestlusringi teemana tõstatati seekord uue määruse valguses lasteaia õpetajate tööajaarvestus. Tehti tööd rühmadena ja tood välja erinevused ja kasulikud kogemused erinevate majade näitel. Vestlusringi tulemusel oli võimalik igal juhil välja noppida just need mõtted, mida on just temale vaja oma lasteaia töökorralduse arendamisel.

Päev oli väga muljete rohke ja silmaringi avardav. Oleme tänulikud Laululinnu rahvale sooja vastuvõtu eest.