AHJÜ Erasmus Plus koostööprojekt “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?”

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus koostas rahvusvahelise Erasmus + koostööprojekti “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?” Projekti eesmärgiks on väljatöötada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkonna kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja luua hindamismudel. Eestist osaleb selles projektis 18. erineva lasteaia juhid. Tartumaalt osalevad projektis juhid  Nõo Lasteaed Krõllist, Kallaste Lasteaed Vikerkaarest ja Lohkva Lasteaiast. Eesti koostööpartenriks on Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partneritena on Lätist, Kreekast, Portugalist ja Horvaatiast.

Projekti perioodiks on 2016-2018.

Advertisements
Pilt

Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverent Tartus

13.-14. mail 2016 toimus Tartus Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents. Konverentsi sihtrühmaks oli Eesti ja Soome alushariduse õpetajad ja juhid, ülikoolide üliõpilased ja õppejõud ning alushariduse asjatundjad. Konverentsil räägiti alushariduse õpetajate ja juhtide professionaalsusest võrdlevalt riigi, ülikooli, kohaliku omavalitsuse ja lasteaia tasandil laste ning lastevanemate huvidest lähtuvalt.

Millised mõtted tekkisid?!  Vastakad. Konverentsil oli palju häid ettekandeid, mis andsid aimu, kuidas kulgeb alusharidus erinevates riikides. Konverentsi jooksul joonistus välja tugev ühine liin nii Soomes kui Eestis – lasteaia juhid ja õpetajad mõtlevad ühte moodi. Erinevus ilmnes riikide poliitilistes ja strateegilistes otsustes ja siin kohal peab kahjuks tõdema, et Soome teeb jällegi targemaid otsuseid kui Eesti. Konverentsikülastajate küsimustest ja kommentaaridest ilmnes selgelt, et Eestis on niipalju mida hinnata  ning mida Soomes veel ei ole või on osaliselt. Me oleme haridusasutuse staatusega, meil on liikumis- ja muusikaõpetajad, meil on õppekava! Minu jaoks oli suur üllatus kuulda, et Soomes on võideldud 90 aastat, et lasteaiad saaksid haridusministeeriumi hallatavateks asutusteks ja nüüd on see lõpuks juhtunud.

Esimesel päeval toimusid ka erinevad töötoad eesti, soome ja vene keeles. Töötoad olid põnevad ja täis häid mõtteid.

Töötubade teemadeks olid:
Kaasaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine lasteaias;
Digipööre alushariduses;
Multikultuurne dimensioon;
Üleminek lasteaias kooli ja koolivalmidus;
Ülikoolide vastutus juhtide koolitamisel, kuidas ülikool toetab juhtide professionaalset arengut.

Kõige rohkem muljet aga avaldas Tartu Lasteaed Helika lasteaiaõpetaja Marju Järvpõld oma ettekandega. Ta esitas toreda narratiivi, mille lõpus koputas väga intelligentselt meie riigis alushariduse eest vastutava ministeeriumi ametniku südametunnistusele, soovides, et osataks hoida seda, mis on meie alushariduse põhiväärtus – inimesed. Ettekanne läks kuulajaskonnale niivõrd südamesse, et aplodeeriti püsti seistes!

Kokkuvõtteks võiks öelda, et korralduslikust poolest oli veel mitmeid arengukohti, kuid sisuliselt oli hea konverents. Selliseid konverentse võiks olla igal aastal.

32 27 4

Kahepäevane kvaliteedi juhtimise koolitus Pühajärvel

27.-28. märtsil toimus Pühajärve Spa keskuses koolitus kvaliteedi juhtimise teemadel. Koolitajateks olid Asko Talu ja Jari Pekka Kukkonen Eesti Kvaliteediühingust

Esimese koolituspäeva raames saime teada, mis on ja kuidas aitab kaasa lasteaia juhtimises kvaliteedi juhtimise süsteem. Räägiti meeskonna motiveerimisest ja personali toetamisest. Koolituse raames kasutatai erinevaid aktiivõppe meetodeid, mis juhtidele väga meeldis.Teisel päeval oli teemaks konfliktidejuhtimine. Juhtide jaoks oli koolituses väga kasulikuks osaks konfliktijuhtimises kasutatavaid praktilised võtted.
Kokkuvõtteks nentisid juhid, et väga oluline on kuulata tippjuhtide kogemust, sest juhtimise põhimõtted on igal alal samad. Juhtidele meeldis, et koolitajad rääkisid niiöelda päris elust. Koolituse õhkkond oli väga meeldiv, koolitajate poolt anti palju infot ja õpetust, kuid samas ei surutud teadmisi peale.