Liigume muutuste suunas

On 2013 aasta sügis. Eesti haridusmaastikul on  palju muudatusi. Tegeletakse seaduste ja määruste muudatustega, luuakse uusi süsteeme. See kõik nõuab lasteaiajuhilt pidevat arengut, et ajaga kaasas käia ja oma lasteaeda pidevas arengus hoida.

Käesolev blogi annab ülevaate Tartumaa lasteaia juhtide koolitustest, kogemusvahetus üritustest ja põnevatest kohtumistest erinevate inimestega.

Advertisements