Õppereis Helsingisse

22.aprilli toimus Tartu maakonna lasteaedade juhtide õppereis Helsingis Eesti lasteaeda Anni ja Espos Lintumetsän päiväkoti  lasteaeda. Kuigi õppereis oli ühepäevane, mis tähendas, et Tartust lahkusime kell 03.00 ja tagasi jõudsime järgmisel ööl 03.00, olid kõik väga rahul nähtud ja kuulduga.

Anni lasteaias võttis meid vastu lasteaia juhtaja Annika Madisson, kes lahkelt meile selgitas kuidas Soomes lasteaedade süsteem toimib, millised on reeglid ja põhimõtted ning milline on lasteaeda reguleeriv seadusandlus. Anni lasteaias oli palju rõõmsat äratundmist, kuna kasutuses oli enamuses eesti õppemetoodiline materjal ja laste päevakava meenutas samuti eesti lasteaeda. Kuna Anni lasteaed asus õnnekombel majas, kust umbes 100 aastat tagasi sai alguse Soome rahvuslik lasteaed ja lasteaia õpetajate koolitus, siis oli meil suurpärane võimalus ka külastada selles majas olevat Soome lasteaia muuseumit. Muuseumis oli väga näitlikult esitatud Fröbeli pedagoogika põhimõtetel lasteaias toimunud tegevuste sisu ja vahendid. Soovitan kõigil lasteaiaga seotud inimestel käia selles muuseumis ära, kui Helsingisse satute. See on väga põnev! Alushariduse väärtustamise eesmärgil võiks selline muuseum olla ka Eestis, mis tõstaks esile eesti lasteaia pikaajalisuse ja rõhutaks alushariduse olulisust ja järjepidevust tänapäevas.

Peale muuseumi ja Anni lasteaia külastust suundusime Esposse, et külastada Espos Lintumetsän päiväkoti lasteaeda. Tegemist oli soome lasteaiaga, kuid lasteaias käib siiski väga erinevas rahvusest lapsi. Seal võttis meid vastu üks eestlannast lasteaia õpetaja, kes tutvustas nende lasteaia tööpõhimõtteid ja töökorraldust.

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti ja Soome lasteaia ajaloos ja tänapäevas on väga palju ühist. Me võime vaadata ja uurida, mis moodi toimub alushariduse andmine põhjamade ühiskonnas, kuid me ei tohiks ära unustada seda tööd ja neid väärtusi, mis on Eestis aastakümneid tehtud ja hoitud. Eesti alusharidus on tugev just seetõttu, et oleme haridusasutused, mitte sotsiaalasutused. Praegusel ajahetkel on näha põhjamaades selge suund selle poole, et lasteaiad viiakse sotsiaalvaldkonna alt haridusvaldkonna alla. Eestis aga millegipärast tahetakse võtta vastupidine suund. Kõik mis kaugel hiilgab ei ole alati kuld…

Pilte meie õppereisist näeb galeriist.

Advertisements